Prednášajúci

Prvým ročníkom konferencie EnergyCamp 2013 Vás budú sprevádzať najlepší odborníci vo svojich odboroch.

(podľa abecedy)

Ing. Milan Bartoš
Bratislavská teplárenská, a.s.
vedúci odboru dispečerského riadenia teplárenských sústav

Pracovník úseku výroby a dodávky tepla v Západoslovenských energetických závodoch, neskôr Bratislavskej teplárenskej, a.s. od roku 1985. Absolvent SVŠT Strojnícka fakulta, Katedra tepelných a jadrových energetických strojov a zariadení. Práca na pozíciach dispečer teplárenských sústav, vedúci prevádzky, vedúci poruchovej služby, vedúci odboru dispečerského riadenia.

Ing. Kamil Bešenej
TERMOKLIMA, s.r.o.
samostatný projektant TZB

Vyštudoval SPŠ Stavebnú v Prešove a Stavebnú fakultu STU v Bratislave, odbor Technické zariadenia budov. Od roku 2000 pracuje v spoločnosti TERMOKLIMA, s.r.o. Poprad, kde pracuje ako projektant v oblasti TZB.

Ing. Marián Bešenej
SPRAVBYTHERM s.r.o.
riaditeľ spoločnosti
Ing. Marián Bešenej je riaditeľom mestskej spoločnosti, ktorá zabezpečuje výrobu a dodávku tepla od roku 1997. Zároveň je konateľom spoločnosti Spravbytherm s.r.o.  od roku 2007. Je členom správnej rady Združenia bytového hospodárstva na Slovensku. Zapísaný v zozname energetických audítorov od roku 2012. Vyštudoval STÚ Bratislava, stavebná fakulta, odbor Technické zariadenia budov. 
Ing. Martin Czán
Danfoss spol. s r.o.
špecializovaný predajca

Špecializovaný predajca pre výmenníkové stanice a technická podpora, projektový konzultant a poskytovateľ technickej pomoci pri návrhu riešení technológií odovzdávania tepla a chladu, pre diaľkové systémy distribúcie tepla, hydraulického vyregulovania sústav, aplikácií pre priemysel a využitie tepla pre alternatívne zdroje energií na Slovensku a v zahraničí. Pôsobí ako konzultant projektového návrhu a merania spotreby tepla pre Danfoss s.r.o. Zlaté Moravce.

Ing. Miroslav Dian
ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o.
energetický audítor

Energetický audítor, v roku 2002 spoluzakladateľ ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o., jednej z najväčších audítorských a konzultačných spoločností na Slovensku zameranej na energetiku, energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje. Venuje sa analýzam, energetickému a ekonomickému hodnoteniu priemyselných činností súvisiacich so spotrebou energie, projektom energetickej efektívnosti, OZE a investičných zámerov z hľadiska ich realizovateľnosti. Pôsobí ako konzultant projektového financovania v energetike pre niekoľko bankových inštitúcií vrátane EBRD a EIB.

Ing. Marián Holúbek
ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o.
ekonomický analytik

Ekonomický analytik, projektový konzultant a poskytovateľ technickej pomoci pri implementácii programov pre úverové a grantové financovanie energetickej efektívnosti Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Európskej investičnej banky na Slovensko a v zahraničí. Pôsobí ako konzultant projektového financovania v energetike pre niekoľko bankových inštitúcií vrátane EBRD a EIB.

DI Markus Kornfehl
KÖB / MAWERA, Vorarlberg, Rakúsko
vedúci predaja

Narodený 11.04.1971. Technické štúdium Viedeň, Rakúsko, ekonomické štúdium Sankt Gallen, Švajčiarsko. Aktivity v predaji strojov a zariadení v rôznych firmách v Rakúsku a Švajčiarsku. Zodpovedný za predaj v KÖB / MAWERA od roku 2008.

Ing. Pavol Kosa
Slovenská inovačná a energetická agentúra
špecialista

Absolvent Slovenskej vysokej školy technickej Bratislava, obor Výroba, rozvod a využitie elektrickej energie. V podstate celý doterajší pracovný profil je v oblasti energetiky, najskôr po VŠ to bol Západoslovenský plynárenský priemysel, potom Štátna energetická inšpekcia, poradenská  spoločnosť ESG Banská Bystrica a  od roku 2006 Slovenská energetická agentúra  teraz Slovenská inovačná a energetická agentúra. Terajšia činnosť je zameraná hlavne na oblasť legislatívy v energetike, poradenstvo pri príprave, realizácii a vyhodnocovaní projektov energetickej efektívnosti vo všetkých segmentoch spotreby energie.

Ing. Miroslav Krivčík, CSc.
GasOil, a.s.
statické a dynamické analýzy

Po skončení VŠD v Žiline celý profesný život pracoval ako výpočtár v oblasti statických a dynamických analýz, vrátane experimentov v podnikoch VÚKV Praha, Naftoprojekt Poprad a GasOil Spišská Teplica.

Ing. Ľuboslav Lacko, MVP
CSBC spol. s.r.o.
softvérový architekt

Viac ako 25 rokov skúseností s návrhom architektúry IT systémov, vývojom aplikácií, publikačnou konzultačnou s školiacou činnosťou. Pracoval na pozíciách konzultant školiteľ a sw architekt.
Píše populárne články zamerané na softvér, programovanie, prenikanie IT do bežného života, odborné články na témy cloud computing, virtualizácia enterprise softvér, databázy, business intelligence. Je autorom desiatich knižných publikácií.
Už tretí rok je ocenený spoločnosťou Microsoft ako Microsoft Most Valuable Professional (MVP profil).

Ing. Ján Michlík
SLOVANET a.s.
Riaditeľ úseku podpory predaja
Krátko po ukončení štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky na Technickej Univerzite v Košiciach založil spoločnosť  AmiTel, poskytujúcu telekomunikačné služby v Poprade a okolí. Po spojení so spoločnosťou Slovanet v roku 2008 pôsobil ako produktový manažér, neskôr ako vedúci oddelenia produktového manažmentu a marketingu. V súčasnosti je riaditeľom celého úseku podpory predaja.
Dipl. Ing. Paul Minarik
ENERGIECOMFORT, Energie- und Gebäudemanagement GmbH
Leiter International Business Development
Ing. Miroslav Mravec
HERZ s.r.o.
Ing. Miroslav Mravec ukončil v roku 1998 štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. V rokoch 1998 – 2001 pracoval v projekčných kanceláriach zameraných na vykurovanie. Od roku 2001 je zamestnaný v spoločnosti HERZ, spol s r.o. , kde sa špecializuje na technologické zariadenia spaľujúce biomasu na báze drevnej hmoty.
Ing. Miroslav Obšivaný
Člen predstavenstva a zástupca generálneho riaditeľa STEFE SK, a.s.
Predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla

V oblasti teplárenstva pracuje viac ako 20 rokov. Je spoluzakladateľom Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) v roku 1998 a od jeho vzniku je jeho predsedom predstavenstva. Dlhoročne pôsobil v Martine v spoločnosti Martico s.r.o ako generálny riaditeľ a od roku 2000 v rakúsko-slovenskej spoločnosti Martico, a.s. ako predseda predstavenstva. V súčasnej dobe je členom predstavenstva a zástupcom generálneho riaditeľa rakúskej spoločnosti STEFE SK, a.s. ktorej dcérske spoločnosti pôsobia v 21 mestách a obciach v oblasti tepelnej energetiky. Viac období je členom energetickej komisie pri Výbore pre hospodársku politiku NR SR. Pôsobí v rôznych pracovných komisiách pri MH SR a spolupracuje pri tvorbe legislatívy v oblasti tepelnej energetiky. Prednáša na rôznych seminároch pre tepelnú energetiku, televíznych reláciách a publikuje články v tejto oblasti.

Ing. Miroslav Pajchl 
COFELY a.s.
riaditeľ úseku výroby a prevádzky

Pracuje v energetike od roku 2000. Začínal ako riaditeľ Bytofondu Rača, v súčasnosti v Cofely Slovensko riadi výrobu a prevádzku. Cofely dodáva teplo v Bratislave, Malackách, Brezovej, Senici, Skalici, Stupave, Liptovskom Mikuláši, Lehote pod Vtáčnikom a v Moldave.

Štefan Smrekovský

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva TERMONOVA, a.s.
Konateľ spoločnosti DATATHERM, spol. s r.o.

V energetickej oblasti pracuje od ukončenia štúdia. Je zakladateľom, spoločníkom a konateľom spoločnosti DATATHERM, ktorá poskytuje komplexné služby a systémové technologické riešenia na kľúč v oblasti kogeneračných a kotlových systémov na pevnú biomasu, systémov riadenia a zariadení MaR.

Pôsobí aj ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva v spoločnosti TERMONOVA, ktorá prevádzkuje centrálny tepelný zdroj (CTZ) a vyrába a dodáva teplo a elektrickú energiu, výlučne na báze obnoviteľných zdrojov energie, pre domácnosti a komunálnu sféru v meste nová Dubnica.

Ing. Igor Stanek, MVP
CHASTIA s.r.o.
konateľ, softvérový architekt

Zakladateľ a konateľ softvérovej spoločnosti CHASTIA s.r.o., www.chastia.com. V spoločnosti CHASTIA s.r.o. sa zaoberá návrhom architektúry informačného systému Chastia FM a Chastia Helpdesk a odborne sa špecializuje na správu majetku - Facility Management.

Od roku 2002 prevádzkovateľ prvého slovenského internetového portálu pre vývojárov na platforme Microsoft www.vyvojari.sk (predtým www.aspnet.sk). Vyštudoval softvérové inžinierstvo na ČVUT v Prahe, kde pôsobil ako Microsoft Student Partner. Už 7. rok ocenený spoločnosťou Microsoft ako Microsoft Most Valuable Professional (MVP profil) v oblasti webového vývoja. Venuje sa prednášaniu vývojárskych tém v rámci združenia WUG.sk alebo na rôznych seminároch a konferenciách. Blog: blog.vyvojari.sk/spigi www.spigi.sk, prípadne twitter.com/spigi.

Ing. Ján Stanek

CHASTIA s.r.o., TERMOKLIMA s.r.o.
konateľ spoločnosti

Spoluzakladateľ a konateľ spoločností CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA s.r.o. v Poprade.

V rokoch 1989-1993 pracoval ako projektant pre plynárenské a ropné technológie v spoločnosti Naftoprojekt Poprad. Od roku 1994 pracuje ako konateľ a vedúci projektant v spoločnosti TERMOKLIMA s.r.o. pre projektovanie technických zariadení budov, s orientáciou najmä na centralizované zásobovanie teplom. Metodicky sa od začiatku podieľal na vzniku softvérového riešenia Chastia FM. Od roku 2004 je konateľom spoločnosti CHASTIA s.r.o., kde v súčasnosti pôsobí najmä v oblasti vývoja softvérových riešení pre výrobcov a distribútorov tepla.

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc.
Slovenská inovačná a energetická agentúra
riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. ukončila vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa na Ingenieurhochschule Zittau v odbore energetické zariadenia. Takmer 15 rokov sa venovala projektovej činnosti v oblasti automatizovaných systémov riadenia v energetike. Od konca roku 2001 je zamestnaná na Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, kde sa zaoberá legislatívnou, metodickou a vzdelávacou činnosťou.

Ing. Peter Tonhauser
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
projektový manažér

Pracuje v spoločnosti Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s., ktorá je komplexným dodávateľom energií a služieb v oblasti energetiky v priemyselnom aráli v Žiari nad Hronom. Po štúdiu na Žilinskej univerzite nastúpil v roku 2000 do tejto spoločnosti (v tom čase ešte ZSNP,a.s.) na pozíciu bilančného technika pre výrobu tepla a v ďalších rokoch zastával pozície manažéra plynového a vzduchového hospodárstva, a vedúcho kontrolingu a plánovania. Od novembra 2011 je manažérom projektu zmeny palivovej základne kotla K6.

Ing. Miroslav Wöllner
Menert, spol. s r.o., Šaľa
generálny riaditeľ

Miroslav Wöllner je zakladateľom, spoločníkom a generálnym riaditeľom spoločnosti Menert so sídlom v Šali.  Je dlhoročným profesionálom v oblasti priemyselnej aj komunálnej energetiky, automatizácie, merania a regulácie. Tri roky pôsobil ako člen vrcholového manežmentu spoločnosti Slovenské elektrárne ako jej technický a investičný riaditeľ. Realizuje projekty v oblasti investičnej výstavby, výroby energie z klasických aj obnoviteľných zdrojov energie v tuzemsku aj zahraničí.